Dokumenty

  Szanowni Klienci,

  Uprzejmie informujemy, że zmieniają się przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Powoduje to konieczność wprowadzenia zmian w treści wiążących nas dokumentów abonenckich. Wprowadzone zmiany pozostają związane w szczególności z:

  • formą zawierania umów i dokonywania w nich zmian (zamawiania nowych usług, zmieniania pakietów) oraz sposobu potwierdzamy przez nas tego rodzaju zmian;
  • zasadami odstępowania od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez klientów biznesowych (zasady dotyczące konsumentów nie ulegają zmianie);
  • zasadami korzystania z usług o podwyższonej opłacie;
  • nowym uprawnieniem do przetwarzania Państwa adresu e-mail bez dodatkowej zgody, jeżeli przetwarzanie to odbywa się w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi.

      
  Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu: Zawiadomienie o zmianie regulaminów

  Szanowni Klienci,

  Uprzejmie informujemy, że zmieniają się przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Powoduje to konieczność wprowadzenia zmian w treści wiążących nas dokumentów abonenckich. Wprowadzone zmiany pozostają związane w szczególności z:

  • formą zawierania umów i dokonywania w nich zmian (zamawiania nowych usług, zmieniania pakietów) oraz sposobu potwierdzamy przez nas tego rodzaju zmian;
  • zasadami odstępowania od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez klientów biznesowych (zasady dotyczące konsumentów nie ulegają zmianie);
  • zasadami korzystania z usług o podwyższonej opłacie;
  • nowym uprawnieniem do przetwarzania Państwa adresu e-mail bez dodatkowej zgody, jeżeli przetwarzanie to odbywa się w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi.

   

  Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu: Zawiadomienie o zmianie regulaminów

   

  Szanowni Klienci, Abonenci korzystający z usług Sileman sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

  Uprzejmie informujemy, że zmieniają się przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Powoduje to konieczność wprowadzenia zmian w treści wiążących nas dokumentów abonenckich. Wprowadzone zmiany pozostają związane w szczególności z:

  • formą zawierania umów i dokonywania w nich zmian (zamawiania nowych usług, zmieniania pakietów) oraz sposobu potwierdzamy przez nas tego rodzaju zmian;
  • zasadami odstępowania od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez klientów biznesowych (zasady dotyczące konsumentów nie ulegają zmianie);
  • zasadami korzystania z usług o podwyższonej opłacie;
  • nowym uprawnieniem do przetwarzania Państwa adresu e-mail bez dodatkowej zgody, jeżeli przetwarzanie to odbywa się w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi.

   

  Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu: Zawiadomienie o zmianie regulaminów