Dzierżawa infrastruktury

Usługa Sileman Fiber to dzierżawa włókien światłowodowych lub kanalizacji teletechnicznej umożliwiająca budowę własnej sieci transmisyjnej bez konieczności ponoszenia kosztownych nakładów inwestycyjnych na budowę infrastruktury światłowodowej.

Usługę dzierżawy włókien światłowodowych świadczymy w oparciu o własną sieć kabli światłowodowych prowadzonych w kanalizacji teletechnicznej oraz napowietrznie.

Łącze może zostać zakończone w mufie światłowodowej lub na przełącznicy, wyposażonej w gniazda E2000/APC lub inne, zgodnie z potrzebami Klienta.

  W celu kompleksowej obsługi naszych Klientów oferujemy również:

  • Budowę sieci teletechnicznych
  • Spawanie i pomiary reflektometryczne kabli światłowodowych
  • Kompleksową realizację okablowania (w tym światłowodowego) wewnątrz budynków
  • Obsługę i konserwację sieci światłowodowych