25 Maj 2018

Ujawnianie informacji przez Sileman sp. z o. o.

Nie zajmujemy się sprzedażą czy też użyczaniem danych osobowych. Twoja dane osobowe nie będą udostępniane chyba, że będzie to wymagane lub dozwolone prawem, tzn.:

  • w celu zgłoszenia lub windykacji należności;
  • w przypadku fuzji, przejęcia lub reorganizacji – udostępnianie danych nabywcy naszej spółki lub nabywcy wszystkich naszych aktywów, albo znacznej ich części;
  • w celu dostosowania się do nakazów i wymogów organów rządowych lub w celu udzielania wsparcia
  • w obszarze audytu, zapewnienia zgodności oraz ładu korporacyjnego;
  • w celu zwalczania nadużyć gospodarczych i działalności przestępczej oraz w celu ochrony naszych praw oraz praw naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i użytkowników; lub w ramach postępowania dotyczącego Sileman sp. z o. o.;
  • w odpowiedzi na wezwanie lub w ramach innego, podobnego procesu, w tym w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania, administracji czy sądów.