25 Maj 2018

Sposób korzystania Sileman sp. z o.o. z informacji

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia, konserwacji i ulepszania Witryny;
 • kierowania do Ciebie e-mailem spersonalizowanych inicjatyw marketingu bezpośredniego oraz bezpośrednich ofert marketingowych;
 • ułatwienia składania i realizacji zamówień, np. na usługi,
 • ustalenia, czy możesz być zainteresowany danymi rodzajami ofert lub usług oraz oceny skuteczności reklamy;
 • udzielania odpowiedzi i rozpatrywania Twoich wniosków;
 • ustalenia i analizowania indywidualnych i grupowych profili i zachowań klientów;
 • komunikowania się i przekazywania dodatkowych mogących Ciebie zainteresować informacji;
 • wysyłania do Ciebie przypomnień, powiadomień natury technicznej, aktualizacji, alarmów bezpieczeństwa, wiadomości serwisowych i od administratora, wiadomości marketingowych;
 • zarządzania naszymi działaniami takimi, jak administrowanie Witryny, realizacja zamówień, analityka, zapobieganie nadużyciom handlowym, wykonywanie obowiązków informacyjnych spółki oraz egzekwowanie Warunków Korzystania czy też zapewnienie zgodności z prawem;
 • wywiązywania się z naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów;
 • umożliwienia Tobie ubiegania się o pracę;
 • rozszerzania informacji na Twój temat, dzięki czemu będziemy lepiej Ciebie rozumieć, określać Twoje zainteresowania i przedstawiać Tobie usługi, które bardziej Ciebie interesują i Tobie odpowiadają.