25 Maj 2018

Prawa dotyczące danych osobowych

Umożliwiamy dostęp do aktualizacji, korekty oraz usuwania Twoich danych osobowych poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail na adres:iod@sileman.pl. Bieżące aktualizowanie przez Ciebie danych osobowych pomoże nam w dostosowaniu się do Twoich preferencji i oferowaniu interesujących Ciebie usług.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo:

  • żądać dostępu do Twoich wszelkich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz uzyskania od nas informacji odnośnie sposobu ich przetwarzania,
  • żądać aktualizacji Twoich danych osobowych – ich sprostowania, o ile są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy są one niekompletne,
  • żądać ograniczenia Twoich danych przetwarzanych przez nas,
  • żądać uzyskania kopii swoich danych,
  • otrzymać od nas w  powszechnie używanym formacie Twoje dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu oraz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Dodatkowo, o ile będzie to technicznie możliwe, masz prawo żądać by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio do innego administratora,
  • żądać usunięcia Twoich danych przez nas w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub gdy przetwarzanie tych danych opierało się na zgodzie, a zgoda ta została przez Ciebie cofnięta lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody, o ile udzielałeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofniecie przez Ciebie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych poprzez kontakt z nami pod adresem: iod@sileman.pl. Lub drogą listowną na następujący adres:
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag co do naszych procedur ochrony prywatności czy niniejszej Polityki Prywatności lub w razie chęci skorzystania ze swoich praw wymienionych powyżej czy innych praw, jakie Tobie mogą przysługiwać w związku z Twoimi danymi osobowymi, lub jeżeli masz inne pytania czy wnioski, prosimy o kontakt pod adresem: iod@sileman.pl Możesz skontaktować się z nami również drogą listowną na następujący adres:  Sileman sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 35, 41-710 Ruda Śląska.  W razie pytań możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w Sileman sp. z o.o., którym jest Pani Paulina Rataj na adres e-mail: iod@sileman.pl.