25 Maj 2018

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane dopóty, dopóki będą one niezbędne w celu świadczenia Tobie usług.  Zachowamy również Twoje dane osobowe w celu zgodności z przepisami prawa, w celu rozstrzygania sporów oraz realizacji naszych umów.