23 Maj 2018

Inspektor Danych Osobowych (IOD)

Administrator  danych osobowych.
Dane osobowe Abonenta są przetwarzane przez Administratora, którym jest: Sileman sp. z o.o. (KRS: 0000207875) , z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. J. Dąbrowskiego 35. Podmiot ten ustalił cele i środki przetwarzania danych, oferując usługi z zakresu telekomunikacji oraz świadczenia usług powiązanych lub dodatkowych, w tym przez sieć Internet.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pauliny Rataj na adres e-mail: iod@sileman.pl.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do siedziby firmy Sileman Sp. z o.o. lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:
adres e-mail: iod@sileman.pl,
poczta tradycyjna: Sileman Sp. z o.o., Dąbrowskiego 35, 41-710 Ruda Śląska,
numer telefonu: 32 789 08 54 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).