Dokumenty

dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie obowiązujące dokumenty firm Elsat i Sileman, formularze oraz wzory ich wypełnień. Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).

Kliknij na nazwę dokumentu, a dowiesz się więcej na jego temat.

    Sprostowanie omyłki pisarskiej

    Szanowni Państwo!
    Uprzejmie informujemy, że w niektórych dokumentach umowy abonenckiej w paragrafie 9 ust. 1 pojawiła się oczywista omyłka pisarska polegająca na przywołaniu art. 56 ust. 1 pkt 11) Ustawy (Prawo telekomunikacyjne), jako odnośnika do informacji o funkcjonalności świadczonej usługi. Wskazujemy, że prawidłowe odniesienie w tym zakresie to oczywiście art. 56 ust. 3 pkt 11) Ustawy (Prawo telekomunikacyjne). Informujemy, że sprostowanie nie wpływa w żaden sposób na warunki wiążących Państwa umów, tym niemniej za powstałą omyłkę uprzejmie przepraszamy.