10 Paź 2016

Kto może podpisać umowę z ELSAT | SILEMAN?

Każda osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat oraz zamieszkująca obszar, na który dostarczane są usługi. Ważne jest, aby osoba ta posiadała tytuł prawny do lokalu, w którym ma zostać zamontowana instalacja.