01 Paź 2016

Czy można zakupić tylko pakiet usług Internetowych?

Firma Sileman świadczy usługi internetowe oraz telefoniczne, natomiast firma Elsat jest Operatorem Telewizji Cyfrowej. Obie firmy ściśle ze sobą współpracują, jednak ich usługi świadczone
są osobno, w związku z czym można również zakupić tylko usługi Internetowe.